Lúc mới đi làm…

Mấy hôm nay thấy các bạn đang rần rần về chuyện lương sinh viên mới ra trường do clip chém gió của Tôi đi code dạo rồi thì The Full Snack cũng viết về chuyện lương lậu lúc mới đi làm, nên tôi cũng tranh thủ mà viết, chứ mà không viết thì chủ đề … Tiếp tục đọc Lúc mới đi làm…