Nếu bạn không tìm ra giá trị của sản phẩm, thì đừng cố gắng tạo ra nó làm gì

Trong thời đại này, hầu hết tất cả các bạn trẻ dù đang đi học hay đã ra trường, hay thậm chí nhiều người đã đi làm rồi đều nuôi trong mình tham vọng "khởi nghiệp". Tôi không có trong tay một startup, những lời tôi viết ra trong bài viết này chỉ là những … Tiếp tục đọc Nếu bạn không tìm ra giá trị của sản phẩm, thì đừng cố gắng tạo ra nó làm gì