Nếu bạn không tìm ra giá trị của sản phẩm, thì đường cố tạo ra nó

Trong thời đại này, hầu hết tất cả các bạn trẻ dù đang đi học hay đã ra trường đều nuôi trong mình tham vọng khởi nghiệp.

Tôi không có trong tay một startup, những lời tôi nói ra trong bài viết này chỉ là những chia sẻ cũng như quan điểm cá nhân về startup mà tôi có được. Mong nhận được sự đóng góp của các bạn.

Nếu bạn không tìm ra giá trị của sản phẩm, thì đường cố tạo ra nó.

Tại sao hàng ngàn startup được lập ra nhưng chỉ có vài startup là trụ vững và phát triển?

Read More »

Advertisements