springuniverse

69 câu hỏi phỏng vấn về Spring (Phần 2)

Trong bài trước đã có bạn hỏi về cấu trúc các module trong Spring, đây chính là hình minh họa.

spring-overview.png

Trong phần này, chúng ta sẽ lần lượt nói về Spring Beans, Spring Annotations.

Read More »

Advertisements