CORS là gì?

Trong quá trình đi làm, nhất là nếu làm frontend thì chắc chắn sẽ có một lúc nào đó các bạn bị Chrome (trình duyệt nói chung) chửi vô mặt những thứ đại loại liên quan đến cái của nợ Access-Control-Allow-Origin header. Tôi đã từng nghĩ đại đa số các bạn làm Web developer đều … Tiếp tục đọc CORS là gì?