Học React/Redux qua ví dụ thực tế: Authentication thông qua Soundcloud API

Trong bài trước chúng ta đã thực hiện việc cài đặt react-router để phục vụ cho việc authentication thông qua SoundCloud API.

Trong bài hôm nay chúng ta sẽ thực hiện chuyện làm thế nào để user của SoundCloud có thể login được thông qua SoundCloud API.Read More »

Advertisements

React dành cho AngularJS developer (Phần 1)

Bài viết này sẽ dành cho những developer đã quen thuộc với Angular 1.x và muốn tìm hiểu thêm về React. Chúng ta sẽ xem xét các cách tiếp cận khác nhau của mỗi thứ để xây dựng Rich Web Application.

Mục tiêu sau khi đọc bài viết này, tôi hy vọng các bạn có thể hiểu những vấn đề mà React hướng đến để giải quyết, cũng như có thể vận dụng kiến thức đang có để bắt đầu áp dụng React vào các dự án của mình.

Read More »